Date : May 18, 2021

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 พิธีต้อนรับพนักงานเขียนแบบ เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้รู้จักกับผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ CAD operator ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า พนักงานใหม่ทุกท่านจะได้เรียนรู้และพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนแบบ จากวิทยากรชั้นนำที่เรานำมาฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาสายงาน CAD ให้มีมาตรฐานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีงานก่อสร้าง