Date : January 10, 2022

วันที่ 10 มกราคม 2565 กรรมการผู้จัดการได้มอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานที่ทำงานต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่ 10 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับความทุ่มเท เป็นตัวอย่างของพนักงานรุ่นใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในการนำพาองค์กรก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน