Date : October 22, 2022

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 บริษัทไทยเซ็มคอน จำกัด ได้จัดทริปท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตให้แก่พนักงาน
โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานกว่า 200 คน ได้เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อเป็นการ charge battery และเติมพลังให้กับพนักงานของเรา  รวมถึงได้มีการจัดทำกิจกรรม CSR โดยเชิญชวนพนักงานเก็บขยะริมชายหาด เพื่อปลุกจิตสำนึกและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบชายฝั่ง นอกจากนี้บริษัทไทยเซ็มคอน จำกัด ยังได้บริจาคเงินให้แก่เทศบาลป่าตอง เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อใช้ในการดูแลสิ่งแวดล้อมในตำบลป่าตอง