Date : January 27, 2023

วันที่ 27 มกราคม 2566 ได้มีการจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทไทยเซ็มคอนมาเป็นระยะเวลายาวนาน ตั้งแต่ 10,20,25 และ 30 ปี เพื่อเป็นการขอบคุณแก่พนักงาน ที่ตั้งใจทำงานให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา