Date : March 13, 2023

ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด ได้จัดงาน Promotion Training ประจำปี 2566 ขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรม Technical center จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพิจารณาเพื่อปรับตำแหน่งในปีนี้ ทั้ง 30 คน บริษัทฯ จึงได้มีการจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการชื่นชมและแสดงความยินดีแก่ผู้ร่วมงานทุกท่าน และหลังจากนี้ ทางบริษัทได้จัดเตรียมคอร์สฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะและความสามารถเพื่อมาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป