Date : September 16, 2023

          วันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัทไทยเซ็มคอน จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "TSC Let's Play Sport" เพื่อสร้างกิจกรรมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย มีการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสนุกสนาน และยังส่งเสริมให้พนักงานได้รู้จักกันระหว่างหน่วยงานมากยิ่งขึ้น

          ในปีนี้บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้านการดูแลพนักงาน จากฝ่ายบริหารจึงได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ โดยการแข่งขันจะประกอบไปด้วย 2 ชิดกีฬา คือ แบดมินตันและฟุตบอล โดยมีการจัดกลุ่มการแข่งขันออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน โดยทำการแข่งขัน ตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2566 และจะทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในเดือนกุมพาพันธ์ 2567

          โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี โดยมีการส่งรายชื่อนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันกันจากทุกหน่วยงานและทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงาน ในความร่วมมือครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งหวังให้เป็นเพียงกิจกรรมที่มอบความสนุกสนานเท่านั้น แต่สิ่งที่พนักงานจะได้มากกว่า คือการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการสร้างบรรยากาศในทำงานที่เต็มไปด้วยความสุขและความท้าทาย และเราเชื่อว่าประสบการณ์นี้ได้นำไปการสร้างสู่ทีมงานที่แข็งแกร่งและมีความสุขในการทำงาน.