News & Activities

March 23, 2022

Safety Ceremony

ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 : บริษัท ไทยเซ็มคอน ได้จัดงาน Thai Semcon's Safety Award 2022

March 7, 2022

Promotion Training 2022

วันที่ 7 มีนาคม 2565 พิธีเปิดการฝึกอบรมสำหรับพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการปรับตำแหน่งประจำปี 2565

Febuary 8, 2022

Technical College Recruitment 2022

การแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษา ปวส. จบใหม่

January 10, 2022

Long Service 2022

วันที่ 10 มกราคม 2565 พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่พนักงาน

December 24, 2021

Thai Semcon's Gift Giving Day 2022

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 : บริษัท ไทยเซ็มคอน ได้จัดงาน Thai Semcon's Gift Giving Day

December 11, 2021

Ending training PTA program 2020 and OJT presentation 2021

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่น้อง วิศวะกร ที่ผ่านการฝึกอบรมในหน้างานจริงเป็นเวลา 1 ปีเต็ม ...

October 12, 2021

Merit Ceremony

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด ครบรอบ 36 ปี...

September 13, 2021

Opening Engineer & Safety 2021

วันที่ 13 กันยายน 2564 พิธีต้อนรับพนักงานใหม่ในตำแหน่งวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

May 18, 2021

The orientation for new CAD & Foreman 2021

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 พิธีต้อนรับพนักงานใหม่ในตำแหน่งเขียนแบบ (CAD operator)