News & Activities

October 12, 2022

Ending Training Program 2021

บริษัทไทยเซ็มคอน จำกัด ได้จัดงาน Ending PTA program 2021 สำหรับวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

October 12, 2022

Merit Ceremony 2022

บริษัทไทยเซ็มคอน จำกัด ได้จัดงานทำบุญครบรอบ 37 ปี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

July 11, 2022

Opening Engineer and Safety 2022

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 บริษัทไทยเซ็มคอน จำกัด ได้จัดกิจกรรมต้อนรับพนักงานวิศวกรและเซฟตี้รุ่นใหม่ ประจำปี 2565

July 9, 2022

Opening ceremony for Lamphun branch

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ได้มีพิธีเปิดสำนักงาน สาขาจังหวัดลำพูน

March 23, 2022

Safety Ceremony

ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 : บริษัท ไทยเซ็มคอน ได้จัดงาน Thai Semcon's Safety Award 2022

March 7, 2022

Promotion Training 2022

วันที่ 7 มีนาคม 2565 พิธีเปิดการฝึกอบรมสำหรับพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการปรับตำแหน่งประจำปี 2565

Febuary 8, 2022

Technical College Recruitment 2022

การแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษา ปวส. จบใหม่

January 10, 2022

Long Service 2022

วันที่ 10 มกราคม 2565 พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่พนักงาน

December 24, 2021

Thai Semcon's Gift Giving Day 2022

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 : บริษัท ไทยเซ็มคอน ได้จัดงาน Thai Semcon's Gift Giving Day