Date : September 12, 2015

Our CSR on the Pure Giving Day ความสุขจาการให้

ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2558 ทีมผู้บริหารและพนักงานไทยเซ็มคอน ร่วมกันนำทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็น ไปเยี่ยมน้อง ๆ ที่ด้อยโอกาสในสถานเด็กกำพร้าเด็กชายบ้านปากเกร็ด และเด็กหญิงพิการทางสมองบ้านราชวดี ทั้งวันเราได้ร่วมกันทำกิจกรรม แข่งเกมส์ กีฬา มอบความสุข สนุกสนาน ให้กับน้อง ๆ และพวกเราก็จากมาพร้อมการเรียนรู้ที่สำคัญ "การให้คือความสุข"