Date : Febuary 3, 2023

         ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทไทยเซ็มคอนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันช่างฝีมืองานติดตั้งระบบไฟฟ้า และงานเชื่อม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อทดสอบคุณภาพและระดับความสามารถของผู้รับเหมาของบริษัทไทยเซ็มคอน โดยมีผู้ชนะงานไฟฟ้าได้แก่บริษัท TSC Tech Asia และงานเชื่อม ได้แก่บริษัท Srila Suwannaphum