Date : March 23, 2022

ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 : บริษัท ไทยเซ็มคอน ได้จัดงาน Thai Semcon's Safety Award 2022 เพื่อมอบรางวัลสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง ที่ได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่น ไม่มีอุบัติเหตุในการทำงาน รางวัลนี้จะเป็นสิ่งที่การันตีถึงการให้ความสำคัญ การเอาใจใส ของทีมงาน